....White Textured Linen Shade..Abat-jour en lin blanc texturé.... 10x8LT.jpg

....White Textured Linen Shade..Abat-jour en lin blanc texturé....

from 78.00
....White Linen Shade..Abat-jour en lin blanc.... 10x8WL.jpg

....White Linen Shade..Abat-jour en lin blanc....

from 78.00
....Grey Linen Shade..Abat-jour en lin gris.... 10x8BL.jpg

....Grey Linen Shade..Abat-jour en lin gris....

from 78.00
....Natural Muslin Shade..Abat-jour en mousseline naturelle.... 10x8NL.jpg

....Natural Muslin Shade..Abat-jour en mousseline naturelle....

from 78.00